Sunday, 2 December 2007

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ

သံုးက်ိပ္တဲ့ရဲေဘာ္
ေတာ္လွန္တဲ့သမုိင္း။
စစ္ပညာ
ဂ်ပန္မွာသူသင္လုိ႔
ထိုင္းေရာက္္လွ်င္စစ္တပ္ဖြဲ႕
နယ္ခ်ဲ႕ကို၀ုိင္း။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာတဲ့
ေက်ာ္ေဇာ္တဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါ။
ေအာင္ေက်ာ္နဲ႔သူလဲပါ
ေအာင္ဆန္းမွာ သူလဲလို္က္။
ေက်ာင္းသားနဲ႔သခင္
လႈပ္ရွားစဥ္သူပါခဲ့
စစ္ခ်ီရာသူလိုက္
ေအာင္ဆန္းနဲ႔အတူတိုက္။

နယ္ခ်ဲ႕နဲ႕ဖက္ဆစ္ပါ
ေတာ္လွန္ရာေရွ႕တန္း
တ႐ုတ္ျဖဴေမာင္းထုတ္ပြဲ
ရဲတဲ့ေမာ္ကြန္း။

တိုင္းျပည္ရန္ဟူသမွ်
သူတိုက္ရ ေရွ႕တန္းမွာ
စစ္ပြဲေတြၿပီးတဲ့ခါ
ယမ္းေငြ႕မွာသူမေအာင္း
စစ္အာဏာသူမမက္
စစ္မင္းဆက္သူမေထာင္ဘု
ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ခ်ဳိးျဖဴလႊတ္ပါလုိ႔
မႈိင္းသခင့္ထံေတာ္ပါးမွာ
စစ္မုန္းသူ ျပည့္စစ္သားရယ္လုိ႔
အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း။

ဗမာျပည္စစ္ကၽြန္သေဘာက္
လြတ္ေျမာက္ေစေစာ။
လြတ္ေျမာက္တဲ့ဗမာျပည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေစေသာ။ ။

ေမာင္စြမ္းရည္
၂၀၀၇ မတ္လ ၂၇ ေတာ္လွန္ေရးေန႔။
(ေနာင္တေခတ္ ေဒါင္းဖတ္စာမွာသံုးဖို႔)

No comments: