Tuesday, 12 February 2008

ဆရာစြမ္း (သို ့မဟုတ္) အနီနဲ႔အျပာ ေနာက္ခံကားခ်ပ္ေပၚက ထက္ျမတဲ့ေခၚသံရွင္ (၀င္းတင့္ထြန္း)

(၁)
ႏုိင္ငံတိုင္း ႏုိင္ငံတိုင္းရဲ႕အမ်ဳိးသားစာေပအႏုပညာယဥ္ေက်းမႈသမိုင္းလမ္းေၾကာင္းတေလ်ာက္မွာ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့၊ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးကို
ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့၊ စံထားစရာ ဂုဏ္ယူစရာႀကီးျမတ္တဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးေတြ အသီးသီးရွိၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ အိႏိၵယမွာ ‘တဂိုး’၊ တ႐ုတ္မွာ ‘လူရႊင့္’တို႔လို စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးေတြမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာပါ။ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ မတူျခားနားတဲ့ေခတ္ကာလအေလ်ာက္၊ ေအာင္ျမင္ထင္ရွား ေရပန္းစားတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးေတြ အသီးသီး အသက အသက၊ တေယာက္မက ႏွစ္ေယာက္မက အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြန္းျဖစ္တည္လာႏုိင္ေလ့ ရွိေပမဲ့၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိးကိုပါ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့၊ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူကိုပါ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ တကယ့္စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ဳိးအဆင့္ကေတာ့၊ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေပၚေပါက္ႏုိင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ျမင္ထင္ရွား လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ျဖစ္တိုင္း၊ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္တဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ျဖစ္လိမ့္မယ္ - လို႔ေတာ့ မ မွတ္လိုက္ပါနဲ႔။ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူကိုပါ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္စြမ္းတဲ့ တကယ့္စာေပအႏုပညာရွင္အျဖစ္ကို ေအာင္ျမင္ထင္ရွား ေရပန္းစားမႈကေန သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးတာ မ ဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ႏုိင္ငံဖက္က ျပည္သူဖက္ကေန ဘယ္ေလာက္စြမ္းေဆာင္သယ္ပိုးေပးခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးႀကိဳးပမ္းပမ္း ရပ္တည္အားထုတ္ ခဲ့ၿပီး၊ ဘယ့္ေလာက္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ႏႈိးေဆာ္လႈပ္ရွား လမ္းေၾကာင္းေပးႏုိင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကပဲ အဓိက ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အႏုပညာစံတင္မက ႏုိင္ငံေရးစံအရပါ အခ်ဳိးညီညီ အရွိန္ရွိရွိ နဲ႔စြမ္းေဆာင္ႏုိင္အား ျပည့္၀ျမင့္မားဖို႔လဲ လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဗမာႏုိင္ငံမွာ၊ အဲဒီလို အႏုပညာစံအရ ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးစံအရပါ တလုံးတ၀တည္းျပည့္မီ႐ုံမွ်သာမက၊ ႏုိင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ ရာသက္ပန္ေရွ႕ဆုံးတန္းကေန ရပ္ၿပီး၊ေလးစားဖြယ္ စံနမူနာေပါင္းမ်ားစြာကို စိုက္ထူစြမ္းေဆာင္ ေဖၚက်ဴးျပသသြားႏုိင္ခဲ့တဲ့၊ အမ်ဳိးသားစာေပယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကေတာ့- ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ပါပဲ။ ၀ဲ၀ဲယာယာ ဘယ္ လိုလူ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ကမွ ေစာဒကတက္လို႔မရႏုိင္ေအာင္၊ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ဂုဏ္အင္ အျပည့္အ၀နဲ႔အမ်ဳိးသားစာေပ ယဥ္ေက်းမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေအာင္လံ ေတာ္တလူလူ လႊင့္သြားခဲ့တာကေတာ့- ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမွာပါပဲ။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္ေဖာက္ခဲ့တဲ့ စာေပအႏုပညာယဥ္ေက်းမႈ လမ္းေၾကာင္းႀကီးကေတာ့၊ ျပည္သူ႔စာေပအႏုပညာ ယဥ္ေက်းမႈလမ္းေၾကာင္းႀကီးပါပဲ။ အမွန္တရားဘက္က ျပည္သူဘက္က ဘက္လိုက္ကို လိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔စာေပ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ မိမိ၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား ရွိရွိ၊ ျပည္သူ႔ဖက္ကေန ျပည္သူရပ္တည္ခ်က္ အျပည့္နဲ႔ ကို၊ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ ဇာတိမာန္စာ ကဗ်ာေတြ၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ တိုက္ပြဲေခၚသံ တိုက္ပြဲေဖာ္သံ စာကဗ်ာေတြ ကို အားနဲ႔မာန္နဲ႔တက္တက္ႂကြႂကြႀကီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သီကုံးၿပီး၊ ျပည္သူ႔စာေပအႏုပညာကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းႀကီးကို ေဖါက္လုပ္ခင္းက်င္း ျပသစိုက္ထူသြားခဲ့ ပါတယ္။ အမွန္တရားနဲ႔ျပည္သူဖက္က ဘက္လိုက္ေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖၚျပသြားခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို သမိုင္းအစဥ္အလာရွိခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ေဖါက္လုပ္ခဲ့တဲ့၊ ျပည္သူ႔စာေပအႏုပညာကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းႀကီးေပၚ၊ မတူ ျခားနားတဲ့ ေခတ္ကာလသမိုင္းအေလ်ာက္ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔တက္တက္ႂကြႂကြ ဆက္လက္ျဖတ္သန္း ခ်ီတက္ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့ၾကတဲ့ စာေပအႏုပညာရွင္ႀကီးေတြ ရွိခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီလို ျပတ္ျပတ္သားသား တက္တက္ႂကြႂကြ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္အျပည့္နဲ႔ စာေရးဆရာကဗ်ာဆရာႀကီးေတြၾကားထဲမွာ၊ ဂုဏ္ေျပာင္ေျပာင္ ဘာမထီ မ်က္ႏွာ ေပး မ်က္ႏွာထား၊ ထီမထင္ ထိထိရွရွ အေရးအသားမ်ဳိးေတြနဲ႔ ငြါးငြါးစြင့္စြင့္တင့္တင့္တယ္တယ္ ေခါင္းကိုအစြမ္းကုန္ေမာ့္ၿပီး၊ အားနဲ႔မာန္နဲ႔ ခ်ီတက္လာခဲ့သူတ ဦးကေတာ့ - က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ‘ဆရာစြမ္း’ ႀကီးပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔က ဆရာစြမ္းႀကီးလို႔ ေလးေလးစားစားေခၚေ၀ၚ အမွတ္သညာျပဳထားၾကတဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာ ေမာင္ စြမ္းရည္ပါပဲ။

( ၂ )
ဆရာႀကီးမႈိင္းရဲ႕ ျပည္သူ႔စာေပအႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ဂုဏ္ယူစြာေလ်ွာက္လာခဲ့ၾကသူေတြထဲမွာ အထက္ဗမာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းႀကီး ထဲက စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာေတြလဲ တက္တက္ႂကြႂကြပါ၀င္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကရာမွာ၊ က်ေနာ့္တဦးခ်င္းအျမင္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ သိသိသာသာ ေရွ႕ကိုထိုးထြက္ လာခဲ့တဲ့ ကေလာင္ဟာ၊ ကေလာင္ (၄) လက္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္သာႏုိး၊ ၾကည္ေအာင္၊ တင္မိုးနဲ႔ေမာင္စြမ္းရည္ - ဆိုတဲ့ ကေလာင္(၄)လက္ပါ။ အထက္ဗမာႏုိင္ငံ က တျခားတျခားေသာ ကေလာင္ေတြလဲ အစီအရီအၿပိဳင္းအ႐ုိင္းထြက္ခဲ့တာ မနည္းလွေပမဲ့၊ အဲဒီေခတ္ကာလကေန ကေန႔အထိအတြင္း စိုက္လိုက္မတ္တပ္ ကေလာင္ကိုင္ၿပီး၊ ကေလာင္ရွင္အျဖစ္နဲ႔၀င့္၀င့္စားစားရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းနဲ႔ တိုင္းတာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ဒီကေလာင္ (၄) လက္ဟာ ေရွ႕ တန္းအေရာက္ဆုံး၊ အထင္ရွားဆုံးနဲ႔လူသိအမ်ားဆုံးလို႔ပဲ ယူဆမိပါတယ္။ (၁၉၅၇ ၀န္းက်င္ကေန ကေန႔အထိအတြင္း၊ အထက္ဗမာႏုိင္ငံ စာေပအႏုပညာနယ္က ေန ထြက္ေပၚလာတဲ့အေနအထားအရ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ တႏုိင္ငံလုံးအေနအထား၊ တခုလုံးအေနအထားအရ ေျပာတာမဟုတ္ပါ။) ဒီထဲကမွထပ္ၿပီး၊ ကဗ်ာ လမ္းေၾကာင္းေပၚကေနပဲ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ၾကည္ေအာင္၊ တင္မိုး၊ ေမာင္စြမ္းရည္ဆိုတဲ့ ကဗ်ာဆရာႀကီး (၃) ဦးဟာ တိုင္းသိျပည္သိ ျပည္သူသိတဲ့၊ အထင္ ကရ အာဂကဗ်ာဆရာႀကီးသုံးဦးအျဖစ္ အေပၚလြင္ဆုံး ထိုးထြက္လာတာေတြ႔ရပါမယ္။ မန္းတကၠသိုလ္ထြက္၊ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္တေခတ္တည္းထြက္ ေခတ္ၿပိဳင္ ေတြျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ဆရာႀကီးမႈိင္းရဲ႕ ျပည္သူ႔စာေပအႏုပညာ လမ္းေၾကာင္းႀကီးအတိုင္း အတူခ်ီတက္လာခဲ့ၾကတဲ့ ဒီကဗ်ာဆရာႀကီး (၃) ဦးဟာ တဦးနဲ႔တဦးလဲ အင္ မတန္႔ အင္မတန္သံေယာဇဥ္ႀကီးလြန္းလွသူေတြ၊ အျပန္အလွန္တန္ဖိုးထားၾကလြန္းသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ နားလည္ႏုိင္စြမ္းမရွိသူ တခ်ဳိ႕ကဆိုရင္၊ ‘က်ီး ဘုတ္ ေျမွာက္ - ဘုတ္ က်ီးေျမွာက္’ လို႔ ထင္ၾကျမင္ၾကတာမ်ဳိးေတြေတာင္ ရွိသလို၊ အင္မတန္ေဒသစြဲ ဂိုဏ္းဂဏစြဲႀကီးသူေတြလို႔ သမုတ္ခ်င္ၾက ကင္ပြန္းတပ္ခ်င္ၾကသူ မ်ဳိးေတြကိုလဲၾကားရ ျမင္ရဖူးပါတယ္။ သုံးေယာက္လုံးကလဲ အညာသားေတြခ်ည္းမဟုတ္လား။ အထက္အညာကို ခ်စ္လြန္းလွတဲ့၊ အညာနံ႔ အညာေလေတြကလဲ တသင္းသင္းနဲ႔မဟုတ္လား။
အညာသားစစ္စစ္ ကဗ်ာဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ‘ထေနာင္း၊ တမာ၊ မန္က်ီး၊ ရွား၊ နဘူးျခဳံ၊ ခံပင္ခံပြင့္၊ သန္း၊ ဒဟတ္၊ လက္ပံေတာနဲ႔ ႐ုိးျပတ္ ေတာ၊ ပတ္ၾကားေတာ၊ မိုးေခါင္ေတာ’ ေတြအေၾကာင္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ကဗ်ာဖြဲ႔ဆိုရာမွာ၊ ခံစားမႈတူ ၀န္းက်င္တူ ေနာက္ခံတူ ရင္ခုန္သံတူတာေတြ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ခဲ့ေပမဲ့၊ ဆရာႀကီးမႈိင္းရဲ႕ျပည္သူ႔စာေပလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံတူ အလံတူ နဲ႔ကာလတခုတည္း တေခတ္တည္းမွာပဲ၊ တကယ့္ ေရးေဘာ္ ရဲေဘာ္ႀကီးေတြအျဖစ္ လည္ပင္းဖက္ၿပီး ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကတာလဲ အတူတူေပမဲ့၊ ဒီကဗ်ာဆရာႀကီးသုံးဦးဟာ မတူျခားနားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ေတြနဲ႔၊ တၿပိဳင္နက္တည္း မွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားတဲ့၊တမူထူးျခားတဲ့ အႏုပညာအရည္အေသြးေတြနဲ႔၊ တမ်ဳိးတဘာသာစီ လင္းလက္ေတာက္ပခဲ့ ၾကသူေတြလဲ ျဖစ္ျပန္တယ္။
ဆရာၾကည္ေအာင္ရဲ႕ကဗ်ာေတြက အားနဲ႔မာန္နဲ႔ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္နဲ႔ ႂကြတက္ေနတတ္ၿပီး၊ ဆရာဂ်မ္း (ဆရာတင္မိုး) ရဲ႕ကဗ်ာေတြက အသံသာသာ နရီျမျမနဲ႔ ႐ုိး႐ုိးေလးနဲ႔ လွပေနတတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာ ဆရာစြမ္းႀကီး (ဆရာေမာင္စြမ္းရည္) ရဲ႕ကဗ်ာေတြကေတာ့၊ စူးစူးရင့္ရင့့္္ ထိထိရွရွနဲ႔ သိသိသာသာ ထက္ျမေနတတ္ပါတယ္။ ဆရာၾကည္ေအာင္ရဲ႕ကဗ်ာေတြက ေတာ္လွန္ရနံ႔သင္းထုံေနတတ္ၿပီး၊ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕ကဗ်ာေတြက အမ်ဳိးသားရနံ႔ ေက်းလက္ရနံ႔ေတြနဲ႔ ေမႊးရီေနတတ္ကာ၊ ဆရာစြမ္းရဲ႕ကဗ်ာေတြကေတာ့ လူထုရနံ႔သိသိသာသာလႊမ္းျခဳံပ်ံ႕ေလွာင္းေနတတ္တယ္လို႔ေယဘူယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူမိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေထ့သံေငါ့သံ ေလွာင္သံသေရာ္သံေတြနဲ႔ဖြဲ႔သီရာမွာေတာ့၊ ကဗ်ာကေ၀စေလဦးပုညၿပီးရင္၊ ဒီဖက္ေခတ္မွာ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ဟာ အပီသဆုံးအေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ဆိုတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာၾကည္ေအာင္ရဲ႕ ‘လမင္းတရာ’ ဟာ အမိဗမာျပည္ကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းေပၚ ထြန္းထြန္းေတာက္ေတာက္ ရႊန္းရႊန္းျမျမသာခဲ့သလို၊ ဆရာတင္မိုးရဲ႕ ‘ဖလ္မီးအိမ္’ကလဲ အခုခ်ိန္အထိ အရွိန္ရရလင္းလက္ေနဆဲ၊ လမ္းျပဆဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ရဲ႕ ‘အနီႏွင့္အျပာ’ ကလဲ ႏွလုံးသားထဲအထိ စြဲၿငိေနေစခဲ့တဲ့၊ ဘယ္ေတာ့မွ မမွိန္ေဖ်ာ့ႏုိင္ေတာ့တဲ့ အလွပဆုံး ေရာင္စဥ္တြဲတခုမဟုတ္လား။ အနီနဲ႔အျပာဆိုတာ အေျခခံက်က် ေရာင္စဥ္တြဲတခုျဖစ္႐ုံမက၊ တကမၻာလုံးကပါ သိ ထားၾကၿပီးသား သေကၤတေတြနဲ႔အေရာင္ေတြ မဟုတ္လား။ အနီဆိုတာက ရဲရင့္ျခင္းတက္ႂကြျခင္းနဲ႔သတၱိ။ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕အမွတ္သေကၤတအေရာင္။ အျပာ ဆိုတာက ခ်မ္းေျမ့ျခင္း ေအးျမျခင္းနဲ႔ေမတၱာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အမွတ္သေကၤတအေရာင္။

( ၃ )
က်ေနာ္ ဆရာစြမ္းနဲ႔စၿပီး ဆုံစည္းရတဲ့ေနရာဟာ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕အိမ္မွာပါ။ တိတိက်က် ထပ္ၿပီးေျပာရရင္ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕ပုဂံလမ္းအိမ္ေရွ႕ သစ္ရိပ္ေအာက္ က ေရေႏြးၾကမ္းစားပြဲ၀ိုင္းမွာပါ။ ဆရာဂ်မ္းဆီလာတဲ့ ဆရာစြမ္းကိုအမွတ္မထင္ စတင္ဆုံစည္းခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဆရာဂ်မ္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့ရာက တစတစထဲထဲ၀င္၀င္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕ေနာက္မွ ဆရာစြမ္းနဲ႔ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရတာျဖစ္ေပမဲ့၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာကဗ်ာကိစၥေတြသာမက ႏုိင္ငံေရးသတင္းပတင္းကိစၥမ်ဳိးေတြအထိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆိုဆက္ဆံျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့၊ ဆရာစြမ္းႀကီးနဲ႔က ပို ၿပီးမ်ားပါတယ္။ ဆရာစြမ္းရဲ႕၀ဂီၢလမ္းအိမ္ကိုလဲ က်ေနာ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာစြမ္းရဲ႕သားသမီးေတြသာမက ဆရာစြမ္းရဲ႕‘အေမ့ေခၚသံ’ ထဲက အေမနဲ႔ပါ ေတြ႔ဆုံျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အေမက အညာကပါလာတဲ့ သီးသီးမွည့္ေလးကို ထညက္နဲ႔ေပါက္ၿပီး (ထန္းလ်က္ကို ဓါးနဲ႔ပါးပါးေလးလွီးခ်၊ ရတဲ့ ထန္းလ်က္နဲ႔ သီးသီးမွည့္အသားကို စရနယ္ၿပီး) ေကၽြးတာကိုပါ စားဖူးခဲ့ရင္း၊ ဆရာစြမ္းရဲ႕‘အေမ့ေခၚသံ’ ကို စာမ်က္ႏွာေပၚမွာသာမက၊ ကာရန္ နရီ ရစ္သမ္ဆိုတာေတြနဲ႔သာမက၊ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ရင္နဲ႔တႀကိမ္၊ သိဂၤါရရသအျပည့္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ‘အေမ့ေခၚသံ’ ဘယ္လိုထြက္ေပၚလာခဲ့သလဲ ဆိုတာရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ကိုပါ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ နားလည္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။
ေအာင္ျမင္မႈ ေတြအေနနဲ႔ေျပာရရင္ - ဆရာၾကည္ေအာင္ရဲ႕အမွတ္အသားဟာ ‘လမင္းတရာ’၊ ဆရာတင္မိုးရဲ႕ အမွတ္အသားဟာ ‘ဖလ္မီးအိမ္’၊ ဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္ရဲ႕အမွတ္အသားဟာ ‘အနီႏွင့္အျပာ’ ပါ။ ဒါေပမဲ့ - က်ေနာ့္ရင္ထဲ ႏွလုံးသည္းပြတ္ထဲအထိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စူး၀င္႐ုိက္ခတ္ေနတဲ့အသံ (တနည္းအား ျဖင့္) ဆရာစြမ္းရဲ႕ကဗ်ာေတြထဲက က်ေနာ့္အႀကိဳက္ဆုံးကဗ်ာကေတာ့၊ ‘အေမ့ေခၚသံ’ ပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အနီနဲ႔အျပာ ေနာက္ခံကားခ်ပ္ေပၚမွာ ‘အေမ့ေခၚသံ’ ဟာ အၾကည္လင္ဆုံး၊ အလွပဆုံး၊ အပီသဆုံးျဖစ္ေန႐ုံမက ပဲ့တင္ထပ္သံ အားအေကာင္းဆုံးလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေမာင္စြမ္းရည္ကို အသိအမွတ္မျပဳခ်င္သူ၊ မျမင္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾကသူတခ်ဳိ႕ကေတာင္၊ ေမာင္စြမ္းရည္ရဲ႕ ‘အေမ့ေခၚသံ’ ကိုက်ေတာ့၊ ျဖတ္ကနဲမ်က္ခုံးေတြပင့္ မ်က္လုံးဖြင့္ၿပီး၊ ေလးေလးနက္နက္ နားစြင့္ နားေထာင္ခဲ့ ၾကရတာလဲ ဆရာစြမ္းကိုယ္တိုင္ အသိဆုံးပဲ မဟုတ္လား။
၁၉၇ဂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉ဂ၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလေတြအေတာအတြင္း၊ ဆရာစြမ္း ဆရာဂ်မ္းတို႔ဆီ ေန႔စဥ္လိုလို အေရာက္အေပါက္အမ်ားဆုံး လူေတြ ထဲမွာ ထိပ္ဆုံးက ပါတာကေတာ့ က်ေနာ္လို႔ပဲထင္ပါတယ္။ ဆရာစြမ္းေရာ ဆရာဂ်မ္းပါ ျမန္မာစာသင္႐ုိးမွာ လုပ္ေနၾကတဲ့ကာလ၊ ေတာင္ငူေဆာင္ အေပၚထပ္ ေခတ္မွာေရာ၊ ေျခာက္ထပ္႐ုံးႀကီး ေခတ္မွာပါ၊ မၾကာခဏ က်ေနာ္ေရာက္ေလ့ရွိသလို၊ စေနေန႔တ၀က္ ႐ုံးပိတ္ကာလတုန္းက စေန၀ိုင္း၊ စေနေန႔႐ုံးပိတ္ျဖစ္သြား ေတာ့ ေသာၾကာ၀ိုင္းအျဖစ္ ဆရာတို႔ေတြ စကား၀ိုင္းဖြဲ ့ၾကတဲ့ကာလေတြ - ‘ေသာၾကာ၀ိုင္း’ ‘စေန၀ိုင္း’ ကာလေတြမွာလဲ ရံဖန္ရံခါ ေရာက္တတ္ခဲ့တဲ့အျပင္၊ အိမ္ထိ ေအာင္ေတာင္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္တတ္ခဲ့တာ က်ေနာ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိကက ဆရာဂ်မ္း ဆရာစြမ္းတို႔အေပၚ ႏွလုံးသားထဲကပါ ရင္းႏွီးေနလို႔ျဖစ္ပါ တယ္။
က်ေနာ့္ရဲ႕ပထမဆုံး လုံးခ်င္းကဗ်ာစာအုပ္ကေလးကို ဆရာဂ်မ္းဆရာၾကဴးရဲ႕အမွာစာနဲ႔ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယထုတ္မယ့္ ကဗ်ာစာအုပ္ကိုေတာ့ ဆရာစြမ္း၊ ဆရာၾကည္ေအာင္တို႔ရဲ႕အမွာစာနဲ႔ထုတ္မယ္လို႔ေတာင္ ရင္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေစာေစာ ကာလေလာက္ကတည္းက အစီအစဥ္ရွိရွိ ရည္စူးထားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒုတိယ ထုတ္မယ့္ကဗ်ာစာအုပ္အတြက္ ဆရာစြမ္းကို အမွာစာေရးေပးဖို႔ကိုေတာင္၊ ႏႈတ္နဲ႔ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးၿပီးသား၊ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္ေပမဲ့၊ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ လက္ ေတြ႔အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ခြင့္ေတာင္ မရေတာ့ပါ။ ကဗ်ာေလးေတြကို လက္ေတြ႔စုစည္းေပါင္း႐ုံးၾကည့္ေနတုန္းကာလမွာပဲ၊ လူကိုယ္တိုင္က အင္းစိန္ နရသိန္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
မဆလစစ္အစိုးရရဲ႕ေကာင္းမႈနဲ႔၊ က်ေနာ္တေယာက္ အဲဒီလို ျဗဳန္းစားႀကီးေထာင္ထဲ ၀င္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ထိေအာင္ေတာင္၊ ဆရာစြမ္းနဲ႔က်ေနာ့္ၾကားမွာ မ ေမ့ႏုိင္စရာအျဖစ္အပ်က္ေတြက ကပ္ပါလာခဲ့ပါေသးတယ္။ အျဖစ္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။ မဆလစစ္အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးမႈနဲ႔က်ေနာ့္ကို ဖမ္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္အထိ၊ က်ေနာ္ ေနာက္ဆုံး လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္က သမ၀ါယမဌာနတခုမွာပါ။ သမ၀ါယမဌာနက သာမန္စာရင္းစစ္ေလးတေယာက္ပါ။ သမ၀ါယမအသင္းေတြကို လိုက္ၿပီးစာရင္းစစ္ ေဆးရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက သမအသင္းဆိုင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးတာေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးသံေယာဇဥ္ရွိၾကတဲ့ သမဆိုင္၀န္ထမ္းေတြလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕ဇနီးက အငယ္ဆုံးေသာသမီးေထြး ‘ၾကာျဖဴ’ ေလးကိုေမြးၿပီးစ အ ခ်ိန္ပါ။ ၾကာျဖဴေလးကို ႏုိ႔တိုက္ဖို႔ႏုိ႔မႈန္႔ဗူး လိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္က က်ေနာ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ ဆိုင္ေတြကေန၊ သမဆိုင္သတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ ရံဖန္ရံခါ ႏုိ႔မႈန္႔ဗူး ၀ယ္ ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အိမ္ေထာင္မရွိ ရည္းစားေတာင္မရွိတဲ့က်ေနာ္က ရံဖန္ရံခါႏို႔မႈန္႔ဗူး သြားသြား၀ယ္တာေတြ႔ရတဲ့အခါ၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္၀န္ထမ္းေတြ ထဲကေရာ ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕ကပါ က်ေနာ့္ကို ကြက္ၾကည့္ကြက္ၾကည့္လုပ္ၿပီး ျပဳံးၾက ေနာက္ၾကပါတယ္။ အခု - နရသိန္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဒီခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းၫြန္႔လြင္ ရဲ႕အမ၊ ‘စန္းႀကီး’ဟာ က်ေနာ့္ကို အစဆုံး အေလွာင္ဆုံးေပါ့။ အဲဒီလိုနဲ႔ - အဖမ္းခံရမယ့္ေန႔ကေတာ့၊ ခါတိုင္းခါ ႏို႔မႈန္႔ဗူးအ၀ယ္ ခိုင္းရင္ ေခၽြေခၽြတာတာနဲ႔ တဗူးတဗူးပဲ အ၀ယ္ခိုင္းတတ္ေလ့ရွိတဲ့ ဆရာစြမ္းႀကီးက (ဒီတခါမွ ရွိတာေလး ပိုၿပီးကုန္ခ်င္ေတာ့-) ‘ဒီတပတ္ - ပိုက္ဆံေလး လက္ထဲ ရွိေနတုန္း - ႏွစ္ဗူးသာ ၀ယ္ေပးေနာ္’ ဆိုၿပီး၊ ႏို႔မႈန္႔ဗူး ႏွစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံေလး အစိတ္လား သုံးဆယ္လားကို ေန႔လည္ပိုင္းေလာက္ကပဲ က်ေနာ့္လက္ထဲ ျပဳံးျပဳံးႀကီး ထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ညပိုင္းမွာ ေထာက္လွမ္းေရး (၆) က က်ေနာ့္ကို ကားနက္ႀကီးနဲ႔လာဆြဲေတာ့၊ က်ေနာ့္အင္းက်ီအိတ္ကပ္ထဲမွာ အဲဒီပိုက္ဆံေလးပဲ ပါလာခဲ့ၿပီး၊ ခါး၀တ္ခါးစားနဲ႔ပဲ လိုက္ခဲ့ရ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ က်ေနာ့္မွာ ေထာက္လွမ္းေရး (၆) ထဲမွာ တဘုံးဘုံးအ႐ုိက္ခံေနရစဥ္ကေရာ၊ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ၀င္ခဲ့ရခ်ိန္အထိပါ ဆရာစြမ္းရဲ႕မ်က္ႏွာျပဳံးျပဳံးႀကီးကိုပဲ ခဏခဏသတိရေနတတ္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ‘ခါတိုင္း ေန႔တိုင္းေလာက္ေရာက္ေနတဲ့လူ၊ ႏို႔မႈန္႔ဗူး ႏွစ္ဗူးဖိုးလဲ ေပးလိုက္မိၿပီးကေရာ၊ တေခါက္မွကို ေရာက္မလာေတာ့ပဲ ဘယ္မ်ားသေ၀ထိုးေနသလဲ’ လို႔မ်ား ဆရာစြမ္းႀကီး ထင္ေနမလား။ ဆရာကေတာ္က ‘ဘယ္ မလဲ - ေတာ့္ ႏို႔မႈန္႔ဗူး’ လို႔ေမးလာရင္ ‘ပူမေနစမ္းပါနဲ႔၊ ငါ ဒီတပတ္-သမီးအတြက္ ႏို႔မႈန္႔ႏွစ္ဗူးေတာင္ မွာထားပီးပါဘီ’ လို႔မ်ား ေျပာမိထားရင္းက လာႏုိးလာႏုိးမ်ား ေစာင့္ေနေလမလား။ က်ေနာ့္မွာ ေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြး ေရာက္တတ္ရာရာ ေလ်ွာက္ေတြးေနမိခဲ့ရင္း၊ စိတ္မေကာင္းျခင္းေတြနဲ႔အတူ၊ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ျဖစ္ရမႈေတြ အေပၚ ခါးသက္သက္ျပဳံးခ်င္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ တခါတခါက်ေတာ့ ‘အင္း - ဆရာစြမ္းႀကီးေတာ့-ဒီအခ်ိန္ေလာက္ဆို ငါအဆြဲခံလိုက္ရတာ ေထာင္ထဲေရာက္ေန တာ သိမ်ားသိသြားၿပီး၊ ေတာက္ - ျဖစ္မွ ျဖစ္ရပေလတယ္ - ျဖစ္မွျဖစ္ရပေလတယ္’ လို႔မ်ား သက္ျပင္းခ်ေကာင္း ခ်ေနေလမလားလို႔လဲ ေတြးမိတဲ့အခါေတြးမိခဲ့ ရပါတယ္။ ဆရာဂ်မ္း ဆရာစြမ္းတို႔နဲ႔က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိသလဲဆိုတာ ေထာက္လွမ္းေရး (၆) က ဗိုလ္ႀကီးေအာင္၀င္းဆိုတဲ့ (က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားေတြကေတာ့ - ေရႊက်ီးေခၚ က်ီးမဲ လို႔လွ်ဳိ႕၀ွက္နာမည္ေပး ကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့) သတၱ၀ါကတေန႔လုံးလုံး သပ္သပ္ထုတ္ၿပီးက်ေနာ့္ကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ စစ္ ေဆးခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္က ႏုိင္ငံေရးအရ ဘယ္လိုမွမပတ္သက္ေၾကာင္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔စစ္ေဆးတာကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ဘူးခါ ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရႊက်ီးက ‘ဒီ တင္မိုးတို႔ - စြမ္းရည္ တို႔ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြလဲ၊ ဘယ္လိုေကာင္ေတြလဲဆိုတာ ဒို႔သိတယ္ကြ’ ဆိုၿပီး မိုက္မိုက္႐ုိင္း႐ုိင္းရင့္ရင့္သီးသီးနဲ႔ေျပာဆိုစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာစြမ္းတို႔ ဆရာဂ်မ္းတို႔ မ်က္ႏွာႀကီးေတြကို ျဖတ္ကနဲျဖတ္ကနဲ ေပၚလာေနမိရင္းကပဲ၊ ဒီႏို႔မႈန္႔ႏွစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံကိစၥဟာ တေလ်ာက္လုံးလိုလို တ၀ဲလည္လည္ ျပန္ျပန္ေပၚလာေနမိတတ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အိပ္ကပ္ထဲမွာ ပါလာခဲ့တဲ့ ဒီႏို႔မႈန္႔ႏွစ္ဗူးဖိုး ပိုက္ဆံေလးဟာ အင္းစိန္ေထာင္ဗူး၀မွာ အပ္ထားခဲ့ရၿပီး၊ အင္းစိန္ေထာင္က ေန သာယာ၀တီေထာင္ေျပာင္းၿပီး ပို႔တဲ့အထိလဲ စာရင္းအရလူနဲ႔အတူ ကပ္ပါလာခဲ့႐ုံမက က်ေနာ့္ဘ၀မွာ က်ေနာ့္အတြက္ေတာ့ တသက္တာအမွတ္ရစရာကိစၥတခု သဖြယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ရပါေတာ့တယ္။
ေထာင္အ၀င္မွာ ဆရာစြမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲဒီလို မွတ္မွတ္သားသားျဖစ္ဖြယ္ကိစၥေတြနဲ႔ ၀င္လာခဲ့ရတဲ့က်ေနာ္ဟာ ေထာင္ကျပန္လာတဲ့အခ်ိန္က် ေတာ့လဲ မွတ္မွတ္သားသားျဖစ္စရာေတြ ထပ္ၾကဳံရျပန္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေနာက္ဆုံး ထြက္လာခဲ့ရတဲ့ေထာင္ဟာ သာယာ၀တီေထာင္ပါ။ အဲဒီေန႔က သာယာ၀တီက ေန ညႀကီးမိုးခ်ဳပ္ အခ်ိန္ႀကီးက်မွ ရန္ကုန္ကိုျပန္ေရာက္ပါတယ္။ အိုးမရွိအိမ္မရွိတဲ့ က်ေနာ္ဟာတလမ္းလုံး ‘ဘယ္သူ႔ဆီ အရင္၀င္ရမလဲ၊ ကေန႔ည ဘယ္အိမ္အရင္ ၀င္အိပ္ရ ေကာင္းမလဲ’ လို႔ကားေပၚမွာ ေတြးလာရင္းက၊ စီးလာမိတဲ့ကားကေလး အာအိုင္တီအေက်ာ္ ခ၀ဲျခံေရွ႕အေရာက္မွာ ဆင္းလိုက္ၿပီး၊ က်ေနာ့္အေပၚ အင္မ တန္သံေယာဇဥ္ႀကီးလွတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕အကိုႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုခင္ေမာင္ေအး (ေရွ႕ေနႀကီးကိုခင္ေမာင္ေအး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အိမ္အမႈမွာလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့၊ တေလာေလးကမွ ဆုံးသြားရွာသူ) ရဲ႕အိမ္ကို ၀င္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တရက္ႏွစ္ရက္ ေက်ာ္မွာေတာ့၊ က်ေနာ့္ခ်စ္ေဆြႀကီး ပန္းခ်ီဆရာကိုယဥ္ မင္းပိုက္နဲ႔အတူ၊ ဆရာစြမ္းဆရာဂ်မ္းတို႔ရဲ႕‘ေသာၾကာ၀ိုင္း’ ေလးရွိရာ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေနာက္ေက်ာျခမ္း ကဲင္တင္းထဲက လဖက္ရည္ဆိုင္ေလးဆီအေရာက္ ခ်ီတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕နရသိန္ျပန္က်ေနာ့္ကို အျပဳံးျမျမနဲ႔ႀကိဳဆိုလိုက္ပုံကေတာ့ တသက္မေမ့စရာပါ။ အားရပါးရႀကီး ျပဳံးလိုက္ရင္းက ပါးစပ္ကလဲ ‘ဟာ - လာ လာ ဘာစားမလဲ၊ ထမင္းေၾကာ္လား၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္လား’ တဲ့။ က်ေနာ္က ‘ဆရာ - က်ေနာ္အခုပဲ ထမင္းစားလာခဲ့ပီ၊ ဗိုက္ျပည့္ေနပီ၊ ေတာ္ပီ’ လို႔ျငင္းလိုက္မိေတာ့၊ ‘ဟာ ဗိုက္ျပည့္လဲ ထပ္ပီးစား၊ ကိုယ္က ေထာင္က ထြက္လာခဲ့တဲ့သူဆိုရင္ - မွတ္မွတ္ရရ တခုခုကို ေကၽြးရမွ’ တဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ေန႔က ဆရာစြမ္းေကၽြးတဲ့၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ပြဲႀကီး တပြဲကို အဲဒီနားမွာတင္ ဆရာစြမ္း၊ ဆရာဂ်မ္း၊ ဆရာႏုိးတို႔ေရွ႕မွာတင္၊ မကုန္ကုန္ေအာင္ က်ေနာ္စားခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ေနေတာ့၊ ပန္းခ်ီဆရာကပဲ က်ေနာ္ ရွိတဲ့ေနရာကို တခုတ္တရလိုက္ရွာၿပီး၊ ‘ဒီမွာ - ခင္ဗ်ားအတြက္ ဆရာစြမ္းက က်ေနာ္နဲ႔ ေပးလိုက္တာ ရွိေသးတယ္’ ဆိုၿပီး လြယ္အိတ္ထဲကေန အထုပ္တထုပ္ကိုေပးလာျပန္တယ္။ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ - မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ အသစ္ကေလးတထည္နဲ႔ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာေမႊးကတခဲ - ။ ပန္းခ်ီဆရာက လွလွပပ ဖြဖြေလး ရယ္ေမာရင္း၊ ‘ေထာင္က ထြက္လာခါစလူဆိုေတာ့၊ ခင္ဗ်ားအတြက္ အသုံးလိုမယ့္ဟာဆိုၿပီး ေပးလိုက္တဲ့သေဘာပဲ။ ဆရာစြမ္းက ကဗ်ာဆရာဆိုေတာ့ ကဗ်ာဆရာအခ်င္းခ်င္း သံေယာဇဥ္ရွိတာ ေစတနာရွိတာလဲ ပါသေပါ့။ တခုက ခင္ဗ်ားကို ေရေလး ဘာေလး ခ်ဳိးအုံး လို႔လဲ ေျပာလိုက္တဲ့သေဘာ - ဆပ္ျပာခဲ ထည့္ေပးလိုက္တာ ေနမွာဗ်၊ ဆရာစြမ္းေပးလိုက္တဲ့ အမွတ္တရကေတာ့ ပိုင္သဗ်ာ - ’ ဆိုၿပီး တဟဲဟဲနဲ႔ ရယ္ေမာပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ့္မွာလဲ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးနဲ႔ျပဳံးမိရပါေတာ့တယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ေထာင္အျပန္အတြက္၊ ဆရာစြမ္းေကၽြးခဲ့ဖူးတဲ့ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္နဲ႔ ဆရာစြမ္း ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ အဲဒီအမွတ္တရလက္ေဆာင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏုိင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ရင္း အေၾကာင္းဆုံတိုင္းလိုလို သတိရစရာ လြမ္းေမာစရာျဖစ္ေနခဲ့ရပါတယ္။

( ၄ )
အေပၚယံအားျဖင့္ပဲ သိသူတေယာက္က ဆရာဂ်မ္းနဲ႔ဆရာစြမ္းကို ျဖတ္ကနဲ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ဆရာဂ်မ္းႀကီးကိုေတာ့ ျမင္ျမင္ခ်င္းကိုပဲ အင္မ တန္ သေဘာေကာင္းမယ့္ပုံ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အလိုက္အထိုက္ အေၾကာင္းအေပါင္းသင့္ေအာင္ ေနတတ္ထိုင္တတ္မယ့္ပုံ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းေပ်ာင္းရွိမယ့္ပုံလို႔ တန္းျမင္လိုက္မွာျဖစ္ၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ျဖစ္သြားၾကမွာပါ ေသခ်ာသေလာက္ရွိေပမဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ဆရာစြမ္းႀကီးကိုေတာ့၊ ထဲထဲ၀င္၀င္ မ ဆက္ဆံဖူးပဲနဲ႔ ျမင္ျမင္ခ်င္း လြယ္လြယ္ကူကူ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္သြားၾကလိမ့္မယ္ မထင္ပါ။ ဆရာဂ်မ္းေရာ ဆရာစြမ္းပါ ၀၀ျပည့္ျပည့္ မဟာစည္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ ေပမဲ့၊ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕သြားဟန္လာဟန္က ခပ္ေျဖးေျဖးခပ္႐ုိ႕႐ုိ႕နဲ႔ေလးေလးေအးေအးပုံ ေပါက္သေလာက္၊ ဆရာစြမ္းရဲ႕သြားဟန္လာဟန္ကေတာ့ ခပ္တင္းတင္း ခပ္ မွန္မွန္နဲ႔အားမာန္အျပည့္ပါတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အရပ္ေျပာ ေတာသားေျပာ ေျပာရရင္ေတာ့၊ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕ပုံက ေပါင္းလို႔သင္းလို႔မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖို႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔လြယ္ မယ့္ပုံ ေပါက္သေလာက္၊ ဆရာစြမ္းရဲ႕ပုံကေတာ့ ေတာ္ေတာ္တန္တန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ဖို႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔လြယ္မယ့္ပုံမ်ဳိး မေပါက္ပါ။ အေၾကာင္းမသိ သူေတြကဆိုရင္၊ ေတာ္ေတာ္ကို အေပါင္းရအသင္းရ အဆက္ဆံရ ခက္မယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးလို႔ေတာင္ ျဖတ္ကနဲ ျမင္ေကာင္းျမင္ၾကႏုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆန္ဆန္ ေျပာရရင္ေတာ့၊ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာက ေကာက္ေၾကာင္းေပ်ာ့ေပ်ာ့၊ စုတ္ခ်က္ႏုႏု၊ ေဆးသားလြင္လြင္။ ဆရာစြမ္းရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာကေတာ့ ေကာက္ေၾကာင္းတင္းတင္း၊ စုတ္ခ်က္ ၾကမ္းၾကမ္း၊ ေဆးသားထူထူ - -။ ဒါေၾကာင့္လဲ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ စာေပအျမင္ စာေပရပ္တည္ခ်က္မွာ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တသ ေဘာတည္းလိုလို အတူတူပဲရွိခဲ့ေပမဲ့၊ ဆရာဂ်မ္း(ဆရာတင္မိုး)ကို ခါးခါးသည္းသည္း မုန္းတီးၾကသူေတြ သိပ္မေတြ႔ရပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာစြမ္းကိုေတာ့ မုန္းတီးၾက သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ့တာလဲ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဆရာစြမ္းမ်ား ေျခလွမ္းတခ်က္ေလာက္ မွားလိုက္မယ္ဆိုရင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာသိကၡာခ်ဖို႔ ေခ်ာင္ထဲ ကေနအၿမဲလိုလို ေခ်ာင္းေနၾကသူေတြလဲ မရွားလွတာေတြ႔ရဖူးပါတယ္။ ဆရာစြမ္းကထက္ျမတဲ့ ကဗ်ာဆရာသာမက၊ အင္မတန္ထက္ရွတဲ့ စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ တဦးလဲပဲ ျဖစ္ေနျပန္တယ္ မဟုတ္လား။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္၀န္းက်င္ေလာက္က စာေပေလာကမွာ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခု ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ‘ဘီ႐ုိ ႀကီး’ ဆိုတဲ့ ကိစၥပါ။ စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ကို ဒီတခါေတာ့ အပိုင္ပဲ ဆိုတဲ့အေပါက္မ်ဳိးနဲ႔ဟိုက ဒီက၀ိုင္းၿပီး ေဆာ္ၾကကေလာ္ၾကတဲ့ အျဖစ္ပါ။ စာေပရပ္ကြက္သတင္း လိုလိုကဏၭမ်ဳိးေတြမွာ၊ စာနယ္ဇင္းေလာက ၾကားသမွ်ျမင္သမွ် - ဆိုတဲ့ အခန္းကဏၭမ်ဳိးလိုလိုေတြမွာသာမက၊ ဟိုမွာ ဒီမွာ ေနရာအႏွံ႔- ကာ တြန္းနဲ႔ေလွာင္တဲ့သူက ကာတြန္းနဲ႔ေလွာင္၊ ဟာသေရးၿပီး ခပ္ႏွက္ႏွက္ကေလး ကလိတဲ့သူ ကကလိနဲ႔မဂၢဇင္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚကေန ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေအာင္ သေရာ္တာ ခနဲ႔တာ ဟားတိုက္တာကို ဆရာစြမ္းႀကီး ၾကဳံခဲ့ရပါတယ္။ ‘အမ်ဳိးသမီးကေလာင္ရွင္တဦးရဲ႕၀တၳဳကို နာမည္ႀကီးေ၀ဖန္ေရးဆရာႀကီးတဦးက ေကာင္းတယ္လို႔ခ်ီးက်ဴးေရးသား၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမက ဘီ႐ုိႀကီးတလုံး လက္ေဆာင္ေပးခဲ့လို႔ဆိုပဲ’ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိစၥ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၾကားရသူတိုင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ အမွန္တကယ္လဲ သို႔ေလာသို႔ေလာ ေတြးေတာခ်င္စရာႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမ ဆိုတာ က မႏုရည္ (ႏုႏုရည္ - အင္း၀) ကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး၊ နာမည္ႀကီးေ၀ဖန္ေရးဆရာတဦး ဆိုတာကေတာ့၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာစြမ္းႀကီးကို ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက “က်ဳပ္အိမ္မွာ ၾကည့္စမ္းပါဗ်ာ - ဘီ႐ုိႀကီးမေျပာနဲ႔၊ ဘီ႐ုိနဲ႔တူတာဆိုလို႔ ေၾကာင္အိမ္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမရွိပါဘူးဗ်ာ” လို႔ မခံခ်ိမခံသာ အျပဳံးနဲ႔ ဆရာစြမ္းရဲ႕ေျပာဆိုသံကိုလဲ က်ေနာ္ေကာင္းေကာင္းၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ‘ဘီ႐ုိႀကီးကိစၥ’ ရဲ႕အဓိက လက္သည္တရားခံကလဲ၊ တျခားသူတပါးသူ မွတ္ လို႔၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္တိုး ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနတယ္။ ‘ႏုႏုရည္ -အင္း၀’ ရဲ႕ေယာက္က်ား ကိုေအာင္ေက်ာ္တိုးကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ေနတာ သိရပါေတာ့တယ္။ တ ရက္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲက ေခ်ာင္က်က် သက္သာလဖက္ရည္ဆိုင္ေလးတခုထဲမွာ ကိုေအာင္ေက်ာ္တိုးက က်ေနာ့္ကို လဖက္ရည္တိုက္ရင္းက ‘အခု က်ဳပ္ မွာ ဆရာစြမ္းႀကီးကို မေတြ႔ေအာင္ ေရွာင္ေနရတာဗ်၊ ေတြ႔မ်ား ေတြ႔လို႔ကေတာ့ - ဒီေကာင့္ကို လက္သီးနဲ႔ကို ဆြဲထိုးမွာလို႔ ႀကိမ္းထားတယ္ဗ်၊ အဲဒါ ပက္ပင္းတိုး ေနရင္ အထိုးခံရႏုိင္တယ္ဗ်’ လို႔ေျပာရင္း၊ သူ႔ရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း ျပဳံးၿဖဲၿဖဲမ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ဇာတ္စုံခင္းျပမွ က်ေနာ့္မွာ အေၾကာင္းစုံ သိရပါေတာ့တယ္။ အျဖစ္ကေတာ့ ကို ေအာင္ေက်ာ္တိုးရဲ႕ေနာက္စပ္စပ္ေျပာတတ္ ဆိုတတ္တဲ့၀ါသနာေၾကာင့္ ‘ဘီ႐ုိႀကီးျပႆနာ’ ေပၚခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုႏုရည္ရဲ႕၀တၳဳကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာစြမ္းႀကီး ကသူကိုင္စြဲထားတဲ့ ေ၀ဖန္ေရးေပတံႀကီးနဲ႔တိုင္းၿပီး ေကာင္းတယ္လို႔ခ်ီးက်ဴးေထာပနာ ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မၾကာခင္မွာပဲ စာေပေလာကေနရာတခုမွာ ကိုေအာင္ေက်ာ္ တိုးနဲ႔ေတြ႔တဲ့ စာေပသမားတဦးက ‘ေတာ္ေတာ္ တန္တန္မ်ား ေကာင္းတယ္လို႔ကို သိပ္မေျပာတတ္တဲ့ ဒီဆရာႀကီးက ခင္ဗ်ားမိန္းမရဲ႕စာအုပ္ကိုေတာ့ တယ္ခ်ီးက်ဴး ထားပါလားဗ်’ လို႔စကားစၿပီးေျပာသတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ခပ္တည္တည္နဲ႔မေထ့တေထ့ေျပာရာမွာ၊ ဗလရြတ္ ရႊတ္တ ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္ ေျပာရာဆိုရာမွာ အင္မတန္ ပါရမီပါလွတဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္တိုးက အနီးအနားမွာ ဘယ္လိုလူေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတာင္ ဂ႐ုမစိုက္ပဲ၊ သူ႔ရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း ျပဳံးၿဖဲၿဖဲနဲ႔ ‘ဟာ - ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာမွာေပါ့ဗ်၊ က်ေနာ္တို႔လင္မယားက ဘီ႐ုိႀကီးတလုံးလုံးသြားပီး လက္ေဆာင္ေပးထားတာကိုးဗ်’ လို႔ခပ္တည္တည္ပဲ ျပန္လည္ေျဖဆိုသမႈ ျပဳခဲ့ သတဲ့။ အဲဒီအေၾကာင္းကို ၾကားလိုက္ၾကရသူေတြထဲက ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ၾကသူေတြ၊ ဆရာစြမ္းႀကီးအေပၚ ေမတၱာတုံးႀကီးႀကီး ဟီးတိုက္ၿပီးပို႔သခ်င္သူေတြ က၊ ဒီကိစၥကေတာ့ အပိုင္ပဲ၊ လင္ေယာက္က်ား လုပ္သူကိုယ္တိုင္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအၾကားေျပာဆို ဖြင့္ဟသြားခဲ့တဲ့စကားပဲဆိုၿပီး၊ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာ ေတြေပၚ အထိ ေရာက္လာခဲ့ရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာတြန္းသမားက ကာတြန္းနဲ႔ေလွာင္၊ ဟာသစာေရးဆရာက ဟာသနဲ႔ေနာက္၊ ‘ဘီ႐ုိႀကီး လက္ေဆာင္ရလို႔၊ စာအုပ္ ေကာင္းတယ္လို႔ေ၀ဖန္ေရး ေရးေပးသူ ေ၀ဖန္ေရးဆရာႀကီး’ အျဖစ္ပုံေဖၚတိုက္ခိုက္ ေလွာင္ေျပာင္တာကို ဆရာစြမ္းႀကီးခံခဲ့ရရွာပါတယ္။ အဲဒီကာလက ႏုႏုရည္ဆို တာေတာင္ လူခ်င္းမျမင္ဖူး မသိဖူးေသးပဲ ကိုယ္ယုံၾကည္ယူဆတဲ့အျမင္အတိုင္း ေ၀ဖန္ေရး ေရးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆရာစြမ္းႀကီး ဘယ့္ေလာက္ ရွဴးရွဴးရွားရွား ျဖစ္လိုက္ ေဒါသထြက္လိုက္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္စစေျပာတတ္လြန္းတဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္တိုးကိုယ္တိုင္ နဲနဲေတာ့ ျဖဳံသြားခဲ့တယ္လို႔ထင္ပါ တယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ - ဆရာစြမ္းႀကီး ေဒါသထြက္တာ ၾကားလဲ ၾကားဖူး၊ ျမင္လဲ ျမင္ဖူးပါတယ္။

(၅)
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဆရာစြမ္းႀကီးဟာ (၁၉၃၇) ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၇) ရက္ေန႔ဖြားဆိုေတာ့၊ မႏွစ္က ၂၀၀ရခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၇) မွာ အသက္ (၇၀) တိတိ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက မွတ္မွတ္ရရ (၇၀) ျပည့္အမီ ဆရာစြမ္းႀကီးအတြက္ ႐ုပ္ပုံလႊာဖြဲ႔ဦးမယ္လို႔ရင္ထဲမွာ ခံစားမႈေတြ စုစည္းပြားစည္ေနမိတုန္းပဲ ရွိေသး၊ ဇန္န၀ါရီလထဲမွာ ဆရာဂ်မ္းႀကီး႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားတာ ၾကားလိုက္ရၿပီး၊ ဆရာဂ်မ္းရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာကိုပဲ လြမ္းလြမ္းဆြတ္ဆြတ္ေရးဖြဲ႔လိုက္ရပါ ေတာ့ တယ္။ ဆရာစြမ္းရဲ႕အသက္ (၇၀) ျပည့္အတြက္ မေရးဖြဲ႔ျဖစ္ေတာ့ပါ။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕႐ုပ္ပုံလႊာကို က်ေနာ္ျမင္သလို နားလည္သလို ခံစား မိခဲ့သလို အခုပဲ ေကာက္ေၾကာင္းတို႔ၾကည့္လိုက္မိပါၿပီ။ က်ေနာ္ - တို႔ၾကည့္မိလိုက္တဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းဟာ ဘယ္လိုမွေတာ့ ျပည့္စုံလုံေလာက္မွာ မဟုတ္ေပမဲ့၊ ဆရာစြမ္းႀကီးကိုယ္တိုင္ က်န္းက်န္းမာမာသက္ရွိထင္ရွားရွိေနတုန္းမွာပဲ အခုလို ေရးျခယ္ျပလိုက္ႏုိင္တာအေပၚမွာေတာ့၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္လိုက္မိ ပါတယ္။
ဆရာဟာ ပညာေရးသမား၊ ပညာရွင္၊ စာၾကည့္တိုက္ပညာအေပၚ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိးတန္ဖိုးထား လွသူ၊ ေကာက္္စိုက္ေတး - လူထုေတးေတြစုေဆာင္းသူ၊ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါးရွင္၊ စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေလးစားအပ္ဖြယ္ ဂုဏ္ပုဒ္ေတြ တသီတသန္းႀကီးနဲ႔ေပမဲ့၊ ဆရာ့ကို က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ - တကယ့္ကဗ်ာဆရာနဲ႔ တကယ့္ စာေပေ၀ဖန္ေရးဆရာ ဆိုတာပါပဲ။ ဆရာ့ရဲ႕ကဗ်ာေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ႔ထက္ထက္ရွရွ ရွိခဲ့သလို၊ ဆရာ့ရဲ႕ေ၀ဖန္စာေတြဟာလဲ ပစ္ ကြင္းရွိရွိ ထိခ်က္မွန္မွန္ ရပ္ခံမႈ ပီပီသသနဲ႔လူထုဖက္ကဆိုတာ ျပတ္ျပတ္သားသားေပၚလြင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ‘ေမာင္စြမ္းရည္’ ဆိုတဲ့ ကေလာင္ဟာ ဘယ္လိုကေလာင္ လဲဆိုတာ စာေပသမားမွန္ရင္ သိပါတယ္။
ေဖါက္ျပန္သူေတြအေပၚ စစ္အာဏာရွင္ရူးေတြအေပၚ တစိုက္မတ္မတ္ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရာမွာ ကဗ်ာေတြထဲမွာမွ ထိထိမိမိစူးစူးရွရွ ရွိခဲ့တာမဟုတ္၊ စာေပေ၀ဖန္ေရးေတြ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြထဲမွာလဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေလးေလးနက္နက္ ထက္ထက္ရွရွ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကဗ်ာထဲမွာေရာ ေ၀ဖန္ေရးထဲမွာပါ သိသိ သာသာ ထိုးထိုးထြက္လာၿပီး ေပၚေပၚလြင္လြင္ထက္ထက္ျမျမ ေတြ႔ရျမင္ရ ၾကားရတတ္တာကေတာ့၊ (တျခားသူေတြနဲ႔မတူ တမူထူးျခားတယ္လို႔ေျပာရေလာက္တဲ့) ေထ့သံ ေလွာင္သံ သေရာ္သံပါပဲ။ ဒါဟာ ဆရာစြမ္းရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဟန္ပါ။ စာေပသမားတိုင္းလိုလို အလြယ္တကူ ျမင္ရႏုိင္တဲ့ ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဟန္ပါပဲ။
ဒိထက္တဆင့္တက္ၿပီး က်ေနာ္ျမင္လိုက္မိတာကေတာ့၊ ဆရာစြမ္းႀကီးဟာ ထက္ျမက္တဲ့ ကေလာင္ရွင္သာမဟုတ္၊ ထက္ျမတဲ့ေခၚသံရွင္လဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ က်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့ ‘ေခၚသံ’ ကေတာ့၊ လိုက္လာဖို႔ေခၚလိုက္သံ မွ်တင္မကပါဘူး၊ ႏႈိးလိုက္တဲ့အသံ၊ စလိုက္တဲ့အသံ၊ လူထုၾကားက်ေအာင္ ခ်ေပးလိုက္ တဲ့အသံေတြပါ ပါပါတယ္။ ၾကည့္ပါ့ --
ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕စာကဗ်ာေတြထဲမွာ- တိုက္ပြဲေခၚသံ စိန္ေခၚသံေတြလဲ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ‘အေမ့ေခၚသံ’ ‘အဘေခၚသံ’ ေတြသာမက၊ ‘ျမန္မာစာ ေပ ဘာလဲ ဘယ္လဲ’ လို႔ေမးလိုက္တဲ့ အသံကေန ‘ဘာလဲဟဲ့ - ’ ‘ဘာလဲ ဟဲ့ -’ လို႔ေမးလိုက္ျမန္းလိုက္ ႀကိမ္းေမာင္းလိုက္သံ၊ စိန္ေခၚသံေတြအထိ အင္မတန္ ေျပာင္ေျပာင္ေျမာက္ေျမာက္ ထူးထူးျခားျခား ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းရဲ႕နားထဲ မ်က္ေစ့ထဲ ကြက္ကနဲ ကြင္းကနဲျဖစ္သြားရေအာင္၊ မဟုတ္မဟပ္ စာမ်ဳိးေတြ အေပၚ ‘အပစ္အခတ္ အညွစ္အသတ္ အညစ္အပတ္စာေပ’ ေတြလို႔ ေခၚေ၀ၚကင္ပြန္းတပ္ေပးခဲ့တာလဲ ဆရာစြမ္းႀကီးပဲ မဟုတ္လား။ ၁၉၇၆ ေလာက္က ‘ျမန္မာ စာေပ ဘာလဲ ဘယ္လဲ’ လို႔ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး စာေပေ၀ဖန္ေရးစာအုပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သလို၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ‘ဘာလဲဟဲ့ - ေမာင္စြမ္းရည္’ ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္အတြင္းမွာလဲ ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕ေခၚသံမ်ဳိးစုံဟာ စာေပနယ္တခုလုံးမွာ ပဲ့တင္ေ၀ေနခဲ့တာ အားလုံးၾကားၾက သိၾကတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ေခၚသံေတြကေတာ့ တိုက္ပြဲေခၚသံ စိန္ေခၚသံ ေခၚေ၀ၚသံ ေခၚလိုက္သံ - - အစုံ အစုံ ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ဆရာစြမ္းႀကီးကို ထက္ျမက္တဲ့ ကေလာင္ရွင္သာမက၊ ထက္ျမတဲ့ေခၚသံရွင္လို႔လဲ ျမင္မိေနပါတယ္။ အနီနဲ႔အျပာ ေနာက္ ခံကားခ်ပ္ေပၚမွာ ဆရာစြမ္းႀကီးရဲ႕႐ုပ္ပုံဟာ တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္အျပည့္နဲ႔ တဖ်တ္ဖ်တ္လႈပ္ရွားေနဆဲျဖစ္တာ ေငးေမာၾကည့္မိရင္း၊ ပဲ့တင္သံေတြကိုလဲ ၾကားေနမိပါ တယ္။ ဆရာစြမ္းရဲ႕ေခၚသံ အလီလီကိုလဲ ၾကားေနမိပါတယ္။
ဆရာစြမ္းေရ - အမွတ္တရ ဦးၫႊတ္လိုက္ပါတယ္။

(၀င္းတင့္ထြန္း)
၂၆-၁-၂၀၀ဂ
(၂၀၀ဂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မယ့္ ဆရာေမာင္စြမ္းရည္ရဲ႕ ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ကို မွတ္မွတ္ရရရည္စူး အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ေရးဖြဲ႔လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။)

No comments: